Toespraak door de Heer Erik Willems bij het op pensioen gaan van Chris Vervoort in het AZ Sint Jozef in 2007 op 9 maart

 

Chris Vervoort

 

Een naam die in he t hele ziekenhuis bekend is . Dat maakt het heel moeilijk of misschien juist gemakkelijk om iets over Chris te vertellen, maar wat we ook zeggen , het zal altijd nog te weinig en onvolledig zijn om haar juist te typeren wat Chris juist zo uniek maakt .

Een beetje gewoontegetrouw hebben we toch maar even het personeelsdossier van Chris opgediept om enkele memorabele data op te zoeken.

En het begint met een briefje door Chris zelf geschreven op 29 juli 1969, een jaar na de woelige jaren 1968 . . . De brief heft aan met ' Eerwaarde zuster Goretti' waar Chris als verpleegassistente vraagt of er in haar inrichting een plaats vacant is ...

Op 14 augustus 1969 is er een antw oord namens Maria Gabriel , en deze brief begint alzo: ' n' Beetje onverwacht zijn wij moeten overgaan tot het benoemen van een verpleegassistente.
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat het bestuur zo pas beslist heeft u zo spoedig mogelijk in dienst te nemen. Wij verzoeken u contact te nemen met zuster Goretti .

En zo begon Chris op maandag 1 september 1969 in de kraamkliniek Maria Gabriel . .

Op 29 november 1969 is er een eerste verslag omtrent de nieuwe verplegende ingevuld door zuster Hilde van den Bergh.

Vanaf 1 december 1975 gaat Chris halftijds werken. Ze is ondertussen ook moeder geworden van Jan, en is nu zelfs een fiere grootmoeder van drie kleinkinderen. En dan de zaak nog (Old
Forester). Chris maakt mee de verhuis naar de Steenweg op Merksplas in 1981 waar zij begin te werken op de dienst pediatrie. Elke situatie van moeilijk of niet op te lossen probleem qua person eelsinzet , werd op eenvoudige vraag door Chris steevast met een volmondig ja op gelost , desnoods werkte ze na een nacht gewoon door . . . bij Chris kon alles.

Bij de reorganisatie in het najaar van 1987 koos Chris voor een HT te werkstelling op de poli algemeen . .. En algemeen is het geworden, er zijn weinig diensten op de poli waar Chris niet gestaan heeft.

Vanaf 1990 werd Chris regelmatig voltijds ingezet tot zij in februari 1993 terug FT voor onbepaalde duur ging werken.

Even een bloemlezing waar Chris haar talenten de vrije teugels heeft gegeven:


de gedenkwaardige dienst oogziekten bij dr. Roodhooft

poli gynaecologie: opvang ziektes en verlof

poli stomatologie

poli neurologie

poli nefrologie

poli pneumologie , zij leerde pas nog longfunctie aan
poli cardiologie

poli oogziekten bij de drie nieuwe oogartsen
bloedname

Moet ik nog verder gaan ...

Chris is een duizendpoot, een polyglot met een flegma - zo eenvoudig en zo origineel - dat zij bij elke collega onmiddellijk sympathie opwekte, en elke patiënt snel gerust kon stellen
maar ook verder hielp ... het is weinigen gegeven.

Geen schroom, een durfal, maar ook kwetsbaar . . . een groot hart , sommigen zeggen ook een grote mond, maar steeds gedoseerd en er net niet over ... Je moet het kunnen .

En Chris heeft het gekund, zij heeft hard gewerkt, en daar zijn we haar uitermate dankbaar voor . . ,zo'n flexibel iemand zullen we nooit meer hebben, Jos mag van geluk spreken.

We zullen haar dan ook echt missen.

Daarom Chris, wil ik zeker voor jou speciaal eindigen met een poëtische noot:

Jij kent het ziekenhuis als geen ander
Enjij was er als je nodig was

Zei ik al: ' zo vlijtig ' en behulpzaam?
Een zonnestraal op donkere dagen

Waar heb je de laatste dagen aan gedacht
Nu je rustig, heel gewoon

s'ochtends in de tuin naar de merel kijkt
geen witte schort meer

het was niet altijd even gemakkelijk

en ieder jaar trekt groeven door ons hart
maar met een sterke schouder was je er telkens weer

nu ben je onderweg naar een nieuwe lente in je leven
het afscheid is niet wat het is ,want in de tijd der dagen

ben jij altijd welkom ... in dit huis

met dank voor alles

Eric Willems

( Gewezen personeelschef in het AZ St Jozef )

 

 

Home  |  Woning  |  Merksplas  |  Prijzen  |  Contacteer Ons   |  Familie Vermolen
All Rights Reserved 2006 Jos Vermolen